txtbanner3

  • Kategori: Aşı
  • Gösterim: 23084

Aşı ile Üretim

Köklerinin duyarlılığı nedeniyle nemli toprakta uzun süre kalmaları halinde çürüyebilen; özümleme olayını gerçekleştiren yeşil renkten yoksun oluşu nedeniyle kendi kendilerine yaşayamayan; az veya çok yavaş büyüyen kaktüs türlerinde uygulanmaktadır. Aşı ile üretimde anaç olarak kökleri duyarlı olmayan ve hızlı büyüyen Cereus türleri seçilir. Aşılamada ilke, anaç ve kalem olarak seçilen iki kaktüsün ana damarlarının bir veya birkaç yerinden birbirleriyle kaynaşmasıdır. Aşılama için en uygun zaman kaktüslerin büyümeye başladıkları dönemdir. Sıcak havalarda yapılan kaktüsün birbiriyle kaynaşması, 2-3 gün ile birkaç hafta arasında değişir. Anaç olarak kullanılacak kaktüsün aşılanacak kısmı en az 3-4 aylık, en çok 2 yıllık olmalıdır.

Malzemeler Anaç Gövde
Aşılama Aşılanmış Bitki Mammillaria_haudeana1

Anaç kaktüs, temiz ve keskin bir bıçak veya jiletle uygun yerinden kesilir. Tepesi düzgün olarak kesilen anacın kenarları

da, kuruyup büzüldüğü zaman kalem olarak kullanılan kaktüse baskı yapmaması için eğik olarak kesilir. Kesim aleti temizlendikten sonra, aşı kalemi olarak kullanılacak kaktüs de alt kısımların kurumaması için hemen kalem kaktüs anacın üzerine oturtulur ve bir iki kez çevrilerek arada kalan hava dışarı çıkartılır. Ana damarların herhangi bir noktadan

birbirine değmesi sağlanır. Kaktüslerin damarları kaynaşıncaya kadar temas halinde kalmalarını sağlamak için

üzerlerine bir ağırlık konabilir. Paket yapmak için kullanılan lastik bantlar gerilerek de istenilen ağırlık sağlanabilir. Aşılama işi bittikten sonra bitki sıcak ve gölge bir yere konularak, saksı toprağı nemli tutulur. Bir veya iki hafta kadar sonra belirgin biçimde büyümeye başlar. Büyüme görülmez ise bitki yeniden aşılanabilir.

Yarma Aşı

Yetiştirmesi güç ya da uzun süren türlerin çoğaltılması için uygun bir yöntemdir. Bu işlemde, yavaş büyüyen bir tür, hızlı büyüyen bir türün üzerine aşılanır. Aşılama sonrası, büyüme hızı on kata kadar çıkartılabilir. Schlumbergera gibi yapraklı formlar ilkbaharda aşılandıkları taktirde iyi sonuç alınır. Kuvvetli bir kök yapısına sahip, hızlı büyüyen bir bitkinin üstünden 2,5-3 cm kadar bir bölümü kesin. İkinci aşamada, bu gövdenin tam ortasından aşağıya doğru iki santim kadar, diklemesine bir yarık açın. Mesela bir Schlumbergera aşılayacaksanız, bir iki yapraklık, sağlıklı bir parçayı ek yerinden kesin. En alt bir santimlik kısmı kesip atın. Geri kalan kısımda, alt tarafta iki yüzden açılı bir kesim yaparak sivri bir kama oluşturun. Stok olarak kullanacak olduğunuz gövdedeki yarığı esnetip hazırlamış olduğunuz kamayı araya sokun, her iki bitkinin ortalarındaki merkezlerin temas ettiğinden emin olun. Aşıladığınız parçanın kaymasını önlemek amacıyla, bir başka kaktüsünüzden kesip koparmış olduğunuz uzunca bir dikeni tam ortadan saplayıp çevreden bir rafyayla sarın. Aydınlık bir yerde büyümeye bırakın.

euphorbia_lactea_crestata

Düz kesim aşı

Bu yöntem, bükülmeye yatkın türler ve klorofili olmayan türler için kullanılır. Kök için, sağlıklı bir kaktüs seçin. Echinopsis ve Euphorbia gövde(stok) kullanımı için genellikle tercih edilir.Aşıyı hazırlarken malzemelerin temiz olmasına özen gösterin, çünkü kaktüs yaraları mantar hastalıklarını çabuk kapmaktadırlar. İlk olarak, köklerinden ve büyüme gücünden yararlanacak olduğunuz baz kaktüsü (stok), tepesinden 3 cm kadar aşağıdan yatay olarak kesin. Ortadaki çekirdek bölüm ortaya çıkacaktır. Dilimlerin ucundan aşağıya doğru 1 cm kadar, açılı parçacıklar keserek tepenin hafifce yuvarlaklaşmasını sağlayın. Bazı kaktüsler, kurudukça orta bölüm çökmekte, bu da üste aşılamış olduğunuz yeni kaktüsün alt ile temasını engelleyebilmektedir, bu şekilde bir kesim ile orta bölüm çökse bile sorun olmayacaktır. Aşılayacak olduğunuz kaktüsü toprak hizasından kesin. Kenarlarından bir miktar dokuyu konik biçimde kesin, ortadaki merkez dokuyu ortaya çıkartmış olun. Aşıladığınız kaktüsü yerine koyup hafifce bastırarak döndürün, böylelikle, eğer kaldıysa aradaki havayı çıkartmış olursunuz. Daha sonra bir lastik bantla hafifce baskı uygulayacak şekilde tutturun. Birkaç hafta içinde kaktüsünüz büyümeye başlayacaktır.

Gymnocalycium _mihanovichii