txtbanner3

  • Kategori: Aşı
  • Gösterim: 37850

Kaktüs Aşı Uygulaması

Kaktüs rehberi üyelerinden arkadaşımız Ayhan Olcay'ın Silivri'deki serasında yapılmış olan bu aşı uygulaması fotoğrafları ile kaktüslerde aşılamanın nasıl yapıldığını görelim. Fotoğrafta gördüğümüz Trichocereus pachanoi en sağlıklı aşı altlarından biridir, hem güçlü bir kök yapısı vardır, hem de uzun ömürlüdür.

Kaktüs rehberi üyelerinden arkadaşımız Ayhan Olcay'ın Silivri'deki serasında yapılmış olan bu aşı uygulaması fotoğrafları ile kaktüslerde aşılamanın nasıl yapıldığını görelim. Fotoğrafta gördüğümüz Trichocereus pachanoi en sağlıklı aşı altlarından biridir, hem güçlü bir kök yapısı vardır, hem de uzun ömürlüdür.

Usta eller iş başında, resimde görülen eller tanınmış üreticimiz Sayın Taner Angay?ın elleri.. Keskin bir bıçakla Weingarthia neumanniana yavrusu bağlı bulunduğu gruptan ayrılıyor. Bu aşamada özel özen göstermek gereken bir şey yok, kesip ayırıyoruz.

Kesilmiş Weingarthia neumanniana

Trichocereus?un kesimi. Burada dikkat edeceğimiz şey, mümkün mertebe düz yüzeyli bir kesim yapmak. Görüldüğü gibi, kök boğazından yaklaşık 5-6 cm?lik bir kesim yapılmakta. Stok bitkinin hangi boyda kesileceği, özellikle klorofilsiz türlerde (Ör. Gymnocalicyum mihanovichii) önemlidir. Şöyle ki, eğer kendisi klorofil üretemeyen bir tür aşılanacaksa, stok bitkinin uzun tutulması gereklidir, çünkü sadece bu bölüm, hem kök hem de gövdeler için besin üretebilecektir. Oysa, örneğimizdeki aşılanan tür Weingarthia neumanniana, kendi besinini üretebilen klorofilli bir bitki, böyle bir durumda stok bitki birkaç santim kısalığa kadar kesilebilir. Hangi yüksekliğin tercih edileceği daha çok estetik önemdedir. Yani eğer aşılanan bitkinin stoğu gizlemesini istiyorsanız kısa kesebilirsiniz, zamanla alttaki stok hiç görünmeyecek biçimde alttaki bitkiyi kapatacaktır. Eğer belli bir stok görüntüsü istiyorsanız o zaman resimde görüldüğü gibi 6-7 cm civarında bir noktadan kesebilirsiniz.

Trichocereus kesilmiş, Weingarthia neumanniana bekliyor...

İşte bir ustadan önemli bir detay... Trichocereus?u üstten bir kez daha kesiyoruz, 3-5 mm kalınlıkta bir dilim.. Salatalık doğrar gibi..

 
 

Üstten kestiğimiz dilim, bir kapak olarak altlığın üzerine konmuş. Böylelikle aşı yapılana kadar gerekli diğer işlemler yapılırken stok bitkinin aşılanacak olan bitkiyle temas edecek olduğu yüzeyin kurumamamsı sağlanmış oluyor. Bu kapak parça, tam aşı aşamasında kaldırılıp atılıyor, ve alttan çıkan hava almamış, kurumamış olan yüzeyin direkt üzerine aşılanıyor.

Yeniden dikilmek üzere kuruması amacıyla kenara koyulacak olan Trichocereus?un köşelerinden yapılmış olan verev kesim. Böylelikle kuruma sonrasında oluşacak olan içeri doğru çökmenin kök oluşumunu engellememesi sağlanmış oluyor. Bu parçayla şimdilik işimiz bitti.

Weingarthia neumanniana?nın resimde görüldüğü gibi ¼ veya 1/5 oranıondaki bir kısmı, alttan kesiliyor, yine düz bir kesim yapmaya dikkat etmeliyiz.

Trichocereus?un üzerindeki kapağı kaldırdıktan sonra Weingarthia neumanniana yerine konuyor, burada dikkat etmemiz gereken şey, her iki bitkinin de ortalarındaki halka biçimindeki hücrelerin (cambium) en azından iki noktada birbirine değmesi, basması, temas etmesidir. Cambium hücreler bitkinin gelişmesi ve kökten yukarı ya da gövdeden köklere besin akışını sağladıkları için muhakkak temas etmelidirlar, aksi halde aşı tutmayacaktır. (Cambium dokusu 5 numaralı fotoğrafta, Trichocereus?un kesitinde, ortada daire biçiminde net olarak görünmektedir. Muhtemelen kestiğiniz aşılanacak olan kaktüsün cambium bölgesi farklı bir çapta olacaktır, dolayısıyla tam merkezleyerek üst üste koymanız halinde, cambiumlar temas etmeyebilir, bu durmuda aşılanan kaktüsü stok bitkinin merkezinden hafifce kaydırarak teması sağlamalısınız.

İyice bastırın, mümkün olduğunca arada hava kalmasını engelleyin.

Gördüğünüz gibi, aşılanan bitki alttaki stoğun tamamen merkezinde değil, hafifce kaydırılmış durumda, böylelikle cambium teması sağlanabilmiş.

Sağlıklı bir baskı oluşması için, ihtiyaç duyduğunuz kadar lastik kullanın.

Paket lastiği ile çektirin,

İşte iki bitkinin cambium dokusu çağlarını karşılaştırabileceğimiz bir fotoğraf. Görüldüğü gibi, Trichocereus?un cambium çapı Weingarthia neumanniana?ya nazaran daha küçük, işte böyle bir durumda muhakkak aşılanan kaktüs kaydırlmalı, böylelikle hiç değilse iki noktada cambium kesişmesi sağlanmalıdır.

Uygulama veya zamanlama hatalarından dolayı tutmamış bir aşı örneği

Bir grup aşı bir arada. Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu daha var, tutmamış olan aşıda gördüğümüz, eksik bir uygulama var, aşının tutmaması başlıca iki nedene dayanıyor olabilir, bir tanesi cambiumların temas etmemesi, diğeri de stok bitkideki kuruma nedeniyle oluşan çökmenin aşılanmış olan kaktüsü birleşme noktasından ayırması. Fotoğrafta gördüğümüz altlık, köşelerinden açılı biçimde verevine traşlanmış olmadığı için, yüzey kuruması sonucunda çökme olmuş, bu çökme de muhtemelen üstteki kaktüsü temas noktasından ayırmış olabilir. Bunu engellemek için, stok bitkisinin köşelerini 8 numaralı fotoğrafta olduğu gibi açılı olarak kesmek yararlı bir uygulamadır.

Aşı yapıldıktan 15 gün sonraki durum, aşı tutmuş, her iki bitki de sağlıklı durumda...